paragraf2_mini

19% podatku od nagród uzyskiwanych w  promocjach instytucji finansowych.

Z datą 30 grudnia 2014 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych od osób prywatnych, w której ważna zmianą jest wprowadzenie osobnej stawki podatkowej od nagród otrzymanych przez podatnika w promocjach instytucji finansowych.

W Art.30 znowelizowanej ustawy czytamy:

4b) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – w wysokości 19% świadczenia;

Przepis wydaje się jasny, ale nie jest:

primo: nie wiemy o jakiej definicji instytucji finansowej mowa czy tej z Ordynacji podatkowej  czy też Kodeksu spółek handlowych

secundo: co zawiera w sobie określenie „w związku z promocjami oferowanymi”. Czy są to tzw. akcje cash back i kiedy i w jaki sposób podatek ten wpada do fiskusa. Uff! nie obejmuje loterii i konkursów, bo tu podatki zostały utrzymane na poziomie 10%.

To podstawowe nieścisłości, co do których nie mamy jednoznacznych odpowiedzi.

Ale jest jeszcze kluczowe pytanie dla nas, którzy promocje te organizują. Ustawę hazardową Ministerstwo Finansów lubi interpretować literalnie, Ustawę o podatku niejednokrotnie na zasadach analizy tzw. stanu faktycznego.

Doradzamy pro-fiskalność i życzymy naszym ustawodawcom bardziej rzetelnego i merytorycznego  podchodzenia do aktu tworzenia!

Link do pełnej treści ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910800350&type=3