High Self Efficacy Level - Efficiency Objective

Program motywacyjny – czyli sposób na lepsze wyniki sprzedaży oparty na wykorzystaniu potencjału sprzedażowego pracowników.

Często mylony z programem lojalnościowym, choć podobny w założeniach, jest zwykle krótszy w czasie i przybiera różne formy promocyjne jak konkurs czy loteria.

Program motywacyjny skierowany jest do wąskiej grupy odbiorców, najczęściej pracowników firmy, agentów, partnerów handlowych lub sprzedawców.

Czas trwania i forma zależy od specyfiki grupy, do której jest kierowany oraz zakładanych celów akcji.

Ważnym elementem programu motywacyjnego jest forma wynagradzania uczestników za osiągnięte wyniki: – nagrody rzeczowe lub pieniężne – kryteria przyznawania nagród.

Program motywacyjny jest dobrym narzędziem do stymulowania sprzedaży w okresach niższego zainteresowania klientów naszym produktem, silnej konkurencji rynkowej, a także w przypadku wprowadzania na rynek nowego produktu, np. którego oferta jest ograniczona w czasie.

Przy organizacji programu motywacyjnego szczególną uwagę należy zwrócić na formę rozliczenia nagrody przez uczestników, zgodną z obowiązującym prawem i najnowszym orzecznictwem podatkowym.

Forma rozliczenia uczestnika zależy od wybranej formy promocyjnej.