paragraf_mini

W maju br. weszły dwa nowe Rozporządzenia:
1. 26 maja 2015 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych.
Rozporządzenie to nakłada nowy obowiązek polegający na założeniu kolejnego rejestru opisujacego szczegółowo wszystkie zbiory danych. Rejestr musi mieć odpowiednią strukture, zgodną z podaną w Rozporządzeniu.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000719

2. 31 maja 2015 weszło  w życie Rozporządzenie Min. administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000745

Teraz nowi ABI wymagają rejestracji w GIODO.
Do 30 czerwca 2015 należy zarejestrować w GIODO obecnych ABI.
Jeśli tego się nie dopełni, stracą oni swoje uprawnienia!

Zmienia się także lista baz, które podlegają obowiązkowej rejestracji.