winner

Konkurs czyli subiektywna obiektywność wyboru.

Konkurs możemy zorganizować w bardzo krótkim czasie.

Konkurs nie jest najskuteczniejszym sposobem na promocję, gdyż wymaga zaangażowania uczestnika w proces twórczy.

Konkursy mogą odbywać się w oparciu o zgłoszenia dokonywane za pomocą SMS, zgłoszenia www, portale społecznościowe, zgłoszenia pocztowe.

Konkurs jest idealna formą promocji do krótkich akcji promocyjnych o ograniczonym zasięgu (sieć handlowa, miasto itp.)

Trochę więcej o konkursie.

Konkurs to pojęcie niezdefiniowane przez ustawodawstwo.

Odwołując się  więc do potocznego rozumienia tego pojęcia, znajdujemy w słowniku języka polskiego PWN pojęcie konkursu jako „współubieganie się o pierwszeństwo w jakimś zakresie;

też: impreza mająca na celu wyróżnienie przez eliminację najlepszych autorów albo wykonawców”.

W przypadku konkursu o uzyskaniu nagrody powinno decydować działanie uczestnika, polegające na wykazaniu się określoną wiedzą lub umiejętnościami (np. napisanie hasła, wykonanie fotografii,stworzenie makiety itp.).

Uczestnicy mają potencjalnie równe szanse w uzyskaniu nagrody.

Każdy uczestnik może wykazać się wiedzą lub umiejętnościami, jednak niektórzy uczestnicy mogą mieć większą wiedzę lub lepsze umiejętności, co daje im większe szanse na uzyskanie nagrody.

Konkurs jest zatem przedsięwzięciem, podczas którego uczestnicy rywalizują między sobą, konkurs prowadzi do wyłonienia najlepszych wykonawców (twórców) w danej dziedzinie.

Wykonawcy (twórcy) ci wybierani są na podstawie określonych wcześniej kryteriów. Komisja (jury) decyduje o przyznaniu  nagród w konkursie w oparciu o ogłoszone (wskazane w regulaminie) kryteria.

Organizator konkursu zgodnie z obowiązującym prawem, nie potrzebuje żadnych zezwoleń na jego przeprowadzenie, nie ma nawet nigdzie wskazanego obowiązku stworzenia regulaminu konkursu.

Oczywiście w praktyce każdy konkurs ma swój regulamin, jednak wynika to z ostrożności w zabezpieczeniu interesów Organizatora w obrocie prawnym, gdyż Konkurs to forma promocji, która w polskim ustawodawstwie opiera się  na konstrukcji przyrzeczenia publicznego zgodnie z art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

Komu konkurs?

Wymyślimy mechanikę i napiszemy stosowny regulamin.

Przejmiemy rolę organizatora i weźmiemy na siebie wstępną selekcję haseł.

Kupimy i wyślemy nagrody.

Zrobimy raport końcowy.