Lotery balls

Loteria to ciągle najskuteczniejsza forma akcji promocyjnej.

Jeden los, jedna szansa na nagrodę. Szanse są równe.

Lubimy przejrzystość loteryjną i brak elementu subiektywno-obiektywnej oceny.

Posiadamy uprawnienia poświadczone świadectwami zawodowymi Ministra Finansów do nadzoru gier losowych, a w szczególności loterii promocyjnych i audiotekstowych.

Loterie organizujemy od dnia powstania firmy w roku 2002!

Posiadamy niezbędną wiedzę i zaplecze, by zorganizować lub obsłużyć  technicznie każdą loterię promocyjną lub audioteksową:

 1. przygotujemy mechanikę promocji w oparciu o „zadane” założenia;
 2. zaproponujemy rodzaj gry losowej dopasowany do grupy docelowej i profilu potencjalnego uczestnika/konsumenta;
 3. stworzymy regulamin loterii;
 4. przygotujemy dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia w Izbie Celnej na urządzenie loterii;
 5. uzyskamy zezwolenie na urządzenie gry losowej (lub pośredniczymy w jego uzyskaniu);
 6. przeprowadzimy loterię w zakresie nadzoru lub przejęcia roli Organizatora loterii;
 7. obsłużymy loterię w zakresie zbierania zgłoszeń;
 8. zorganizujemy i nadzorujemy losowania zwycięzców;
 9. wydamy nagrody i rozliczymy należne podatki;

Loterie od strony prawnej.

Loterie promocyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, są to „gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin”. Loterie promocyjne to według ww. ustawy gry losowe, „w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe” (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych).

Drugą najczęściej stosowaną w promocji grą losową jest loteria audioteksowa, która tym różni się od loterii promocyjnej, że uczestniczy się w niej przez:

„a) odpłatne połączenie telefoniczne lub
b) wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej

a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe” (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych).

W loterii audioteksowej pozostaje bez znaczenia czy połączenie telefoniczne czy SMS jest realizowany na numerze bezpłatnym czy też na numerze płatnym tzw. Premium.

Loterie audioteksowe wiążą się z dodatkowymi ograniczeniami i obowiązkami:

 • loteria audioteksowa może być urządzana tylko przez sp. z o.o. i S.A.,
 • uczestnicy loterii audioteksowej muszą mieć ukończone 18 lat,
 • Organizator obowiązany jest odprowadzać podatek w wysokości 25% od „przychodu uzyskanego z loterii”.

Loterie w praktyce.

Jak sprawdzić czy mechanizm promocji to już loteria, czy jeszcze konkurs.

Wbrew poglądom prezentowanym w niektórych publikacjach każdy element losowości wprowadzony do mechaniki konkursu będzie czynić z niego loterię. W mechanice loteryjnej o przyznaniu nagrody decyduje przypadek, zwycięzcy nagród są wyłaniani w drodze losowania. co za tym idzie wprowadzenie elementu losowości na jakimkolwiek etapie akcji promocyjnej sprawia, że staje się ona grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Szczególnie ważne jest to przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego do rejestracji zgłoszeń, gdyż mechanika akcji polegająca na nagradzaniu za szybkość zgłoszenia (odpowiedzi  na pytanie) czy  pierwszeństwa zgłoszenia zmienia akcję w grę losową.